Algemeen voorwaarden

Overeenkomst

 1. 1.1. Door een bestelling te plaatsen op onze website of via onze bestel app, accepteert u het aanbod van ons restaurant dat in uw postcodegebied levert. U gaat hiermee een overeenkomst aan met ons restaurant, dat uw bestelling bij u zal afleveren. Eventuele vragen en opmerkingen kunt u indienen via ons contactformulier. De contactgegevens van ons restaurant vindt u terug in de bevestigingsmail die u ontvangt na het plaatsen van uw bestelling. Betalingen via de website worden verwerkt door Buckaroo.nl, die zorgdraagt voor de betaling aan ons restaurant. Uw bestelling kan niet worden geannuleerd.
 2. 1.2. In het kader van deze overeenkomst verwerkt ons restaurant persoonsgegevens, dit gebeurt altijd in overeenstemming met de geldende wetgeving. Voor meer informatie over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, verwijzen wij u naar ons privacybeleid.
 3. 1.3. Ons restaurant zal uw persoonsgegevens nooit zonder uw toestemming aan derden verkopen.

Ondernemer Identiteit:

 1. Mythos Greek Restaurant
 2. Adres: Lange Leidsedwarsstraat 27, 1017NM AMSTERDAM.
 3. E-mailadres: info@mythosgreek.nl
 4. Kvk-nummer: 34252260
 5. Btw-identificatie nummer: NL231687965B04

Levering

 1. 2.1. Voor bezorging van een bestelling worden bezorgkosten berekend, die tijdens het bestellen worden aangegeven. De prijzen die op de website en app vermeld staan, zijn exclusief de kosten voor bezorging.
 2. 2.2. Bestellingen kunnen via internet geplaatst worden tot uiterlijk 15 minuten voor sluitingstijd. De openingstijden staan vermeld op onze website en app.
 3. 2.3. Op promotionele acties kan een meerprijs worden berekend voor bodem, grootte en/of ingrediënten.
 4. 2.4. Hoewel wij streven naar een aflevering van uw bestelling binnen 45 minuten op het door u gewenste adres, zijn er altijd omstandigheden, zoals weer en verkeer, die ertoe kunnen bijdragen dat deze indicatie niet gehaald kan worden.
 5. 2.5. Het risico voor de bestelling gaat over op u nadat de bestelling is geplaatst en betaald.
 6. 2.6. Als de bestelling buiten de openingstijden geplaatst wordt, krijgt u uw geld teruggestort op uw rekeningnummer.
 7. 2.7. Indien de bestelling niet naar wens is (bijvoorbeeld omdat het eten bedorven is of de bestelling niet overeenkomt met wat u had besteld), krijgt u een vergoeding (in overleg met ons restaurant). Neem hiervoor telefonisch contact op met ons restaurant.
 8. 2.8. Ons restaurant behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren en te annuleren binnen een redelijke termijn, zonder daarvoor de reden te hoeven opgeven. Het reeds betaalde bedrag zal dan op uw rekening worden teruggestort.

Promotionele acties

 1. 3.1 Tijdens het bestelproces dient u eventuele promotionele acties door te geven. Indien u dit niet doet, kan Ons Restaurant achteraf niet gehouden worden om te leveren conform deze acties. 3.2 Ons Restaurant behoudt zich het recht voor om promotionele acties te weigeren en in te trekken.

Betaling

 1. Voorafgaande betaling is mogelijk via de betaalmethoden die worden aangeboden op onze app en website. Als online betaling niet mogelijk is of als u de voorkeur geeft aan betaling bij aflevering, kunt u ook betalen aan de bezorger.

Rechten van intellectuele eigendom

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website, de app en de producten van Ons Restaurant, inclusief verpakking en reclamemateriaal, berusten uitsluitend bij Ons Restaurant en haar leveranciers. Hieronder vallen onder meer octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom (inclusief knowhow en handelsgeheimen) in Nederland of elders, die verband houden met de inhoud van de bestel app en website en/of de geleverde producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal. Het is niet toegestaan om de merk- of herkenningstekens die op de website, producten, verpakking of reclamemateriaal staan, of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere intellectuele eigendomsrechten, te wijzigen, te kopiëren, op andere wijze te (her)gebruiken of te verwijderen, noch de website of enige gedeelten daarvan te wijzigen of na te maken, noch op enige andere wijze schade te berokkenen aan of ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van de intellectuele eigendomsrechten van Ons Restaurant en haar leveranciers.Bovenkant formulier

Aansprakelijkheid

 1. 6.1 De totale aansprakelijkheid van Ons Restaurant voor een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst of voor welke andere reden dan ook, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs.
 2. 6.2 Ons Restaurant is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en immateriële schade.
 3. 6.3 De bovenstaande uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Ons Restaurant.

Klachtenprocedure

 1. 7.1 Indien u een klacht heeft over uw bestelling of de levering daarvan, verzoeken wij u vriendelijk om deze rechtstreeks via ons contactformulier of e-mailadres op onze website in te dienen. Wij zullen uw klacht in behandeling nemen en zo spoedig mogelijk contact met u opnemen om de bevindingen terug te koppelen.

Toepasselijk recht

 1. 8.1 Door het bezoeken van onze website of app accepteert u automatisch deze voorwaarden, die ook van toepassing blijven op eventuele toekomstige bezoeken, tenzij de voorwaarden zijn gewijzigd.
 2. 8.2 Ons Restaurant behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Wij raden u daarom aan om bij een volgend bezoek of bestelling de voorwaarden opnieuw te raadplegen.
 3. 8.3 De overeenkomsten tussen Ons Restaurant en u worden beheerst door het Nederlands recht.